Pozysfera

Metoda

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®, autorstwa prof. Jagody Cieszyńskiej, jest metodą, której towarzyszą ćwiczenia wszystkich funkcji poznawczych w następujących sferach:

słuchowej,
wzrokowej,
funkcji lewej półkuli mózgu,
systemu językowego,
pamięci,
motoryki małej i dużej,
kategoryzacji i myślenia, przyczynowo-skutkowego,
zachowań społecznych,
zabawy.

Jak pracujemy

Metoda nauki czytania uwzględnia możliwości oraz etapy rozwoju mowy dzieci. Zapoznajemy dziecko ze światem pisma według stopnia trudności.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe dobieramy odpowiednio do wieku dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych. Skupiamy się na doskonaleniu sprawności manualnej, analizie i syntezie wzrokowej oraz słuchowej, ćwiczeniach myślenia, pamięci symultanicznej i sekwencyjnej, koncentracji uwagi, obserwowania i kojarzenia pojęć oraz nabywaniu umiejętności logicznego myślenia.

Zajęcia prowadzimy indywidualnie lub w małych grupach formie zabawy, co sprawia, że czytanie staje się dla dzieci przyjemnością, a nie konieczną do nabycia umiejętnością.