Co ćwiczymy na TUS-ie?

zawieranie znajomości,
słuchanie oraz zadawanie pytań,
odmawianie,
wyrażanie uczuć,
wyrażanie krytyki i reagowanie na nią,
mówienie komplementów.

Dodatkowe korzyści TUS

stałe grupy,
bezpłatne spotkanie trenera z opiekunami,
stałe raportowanie postępów,
stały kontakt trenera z opiekunami,
atrakcyjne zajęcia,
dostosowanie do potrzeb dzieci.

Pierwsze spotkanie z opiekunami trwa 30 minut i jest bezpłatne.
Koszt zajęć indywidualnych 60 zł/ 45 minut. 
Koszt zajęć grupowych 50 zł/ 45 minut.